Tuhan Itu Satu !

Assalamualaikum hamba Allah sekalian..Entry kali ni berkaitan dengan tuhan kita iaitu Allah SWT..Allah Maha berkuasa ! Allah maha Pencipta ! 


Seorang muslim wajib beriman atau mempercayai bahawa Tuhan itu ada.Sebagaimana Tv,Mobil,dan segala benda yang ada di alam semesta ini yang tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa ada pembuatnya,begitu pula langit,matahari,bintang,manusia dan sebagainya.Tentu ada yang membuatnya..U all know who? Allah SWT The Created !
"Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak.Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin."[Al 'Ankabuut:44]

Setelah mempercayai keberadaan Tuhan,ummat Islam wajib beriman bahawa Tuhan itu satu.Sesungguhnya,Nabi Muhammad SAW diutus Allah dengan misi menyampaikan kalimat tauhid,iaitu agar manusia menyembah Allah semata-mata dan tidak menyembah sembahan lainnya selain Allah:
"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan  seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya."[Al Kahfi:110]

Nabi-nabi sebelumnya,seperti Nabi IBrahim juga mengajarkan tauhid kepada umatnya,iaitu agar hanya menyembah satu Tuhan,Iaitu Allah SWT dan tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain:
"Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif.Dan sekali kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan(Tuhan)"[An Nahl:120]

Dalam islam mengesakan Allah adalah rukun yang pertama.Jika seorang masyk ISLAM,dia harus menyatakan bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya.

DAri Ibnu Umar r.a:Nabi SAW telah bersabda:"Islam ditegakkan di atas lima perkara iaitu mengesakan Allah,mendirikan solat,mengeluarkan zakat,berpuasa pada bulan Ramadhan dan mengerjakan Haji"[HR Bukhori-Muslim]

Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha PEncipta:
"Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi,dan mengadakan gelap dan terang,namun orang-orang yang kafir mempersekutukan(sesuatu) dengan Tuhan mereka."[Al An'aam:1]

Jika ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah,misalnya berhala-berhala itu adalah perbuatan yang sia-sia,kerana berhala itu bukanlah Tuhan yang Maha Pencipta.Berhala itu diperbuat daripada manusia:
"Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun ? Sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang."[Al A'raaf:191]
Menyembah Yesus atau Isa sebagai Tuhan adalah dosa yang amat besar. Tuhan adalah Pencipta alam semesta, sedang Yesus atau Isa bukanlah pencipta alam semesta. Yesus atau Isa adalah seorang manusia yang dilahirkan dari rahim ibunya, Siti Maryam:“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah adalah Al Masih putera Maryam”, padahal Al Masih (sendiri) berkata: “Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu” Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.” [Al Maa-idah:72]
“Dia Pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai isteri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan Dia mengetahui segala sesuatu.” [Al An’aam:101]

Dalam surat Al Ikhlas ditegaskan:
“Katakanlah: Allah itu Satu
Allah tempat meminta
Dia tidak beranak dan tidak diperanakan
Dan tak ada satu pun yang setara dengannya” [Al Ikhlas 1-4]
Sesungguhnya syirik atau mempersekutukan Tuhan itu adalah dosa yang tidak terampuni. Ini adalah perkataan Allah SWT sendiri yang tertulis di dalam kitab suci Al Qur’an:“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.” [An Nisaa’:48]
Jika seseorang melakukan kemusyrikan, maka sia-sialah amalnya meski mereka banyak berbuat hal-hal yang dianggap oleh manusia “baik”:“Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu: “Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.” [Az Zumar:65]
Sesungguhnya, Tauhid (Mengakui Tuhan itu ada dan satu, yaitu Allah SWT), adalah hal paling penting dan pertama-tama yang harus dipelajari oleh seorang Muslim. Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun masa-masa pertama kenabiannya, gigih menyampaikan ajaran Tauhid kepada orang-orang kafir Quraisy, begitu pula setelahnya.
JAngan Lupa sebarkan.Sekian

Syukran Jazilan.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...